FIETSROUTE RIETDAL

Het Westerkwartier wordt al sinds de vroegste prehistorie bewoond. In het noorden behoorde het wierdenland van de Marne en Middag-Humsterland toen tot de dichtstbevolkte gebieden van West-Europa. In het zuiden zijn sporen aangetroffen van de hunebedbouwers en zijn grafheuvels uit de bronstijd bekend. Na een tijdelijke ontvolking raakte het Westerkwartier in de middeleeuwen weer bewoond. De nieuwe bewoners ontgonnen het gebied landinwaarts vanuit de oeverwallen van de Oude Riet. Aan beide zijden van dit water liggen zandruggen waarop reeksen van dorpen zijn ontstaan. Ook ontstond in deze periode het kenmerkende coulisselandschap met haar langgerekte kavels.

Terug naar fietsroutes