FIETSROUTE VEEN EN BORGEN

Deze route gaat door een landschap dat is gevormd door grootschalige veenontginning. Ten zuidwesten van Leek ziet u het kenmerkende landschap van de hoogveenontginning: vaarten en wijken en rechte wegen. Aan de vaarten liggen bebouwingslinten die zijn ontstaan in de tijd van de vervening. De vervening bij Leek werd in gang gezet door de heer van Nienoord. Nienoord is een borg, een kasteelachtig huis omringd door grachten en tuinen. Naast Nienoord komt u ook langs de Coendersborg. Het leven van een borgbewoner was niet te vergelijken met dat van een veenarbeider of tuinman. De borgbewoner leefde uiteraard veel luxer. Toch ging ook het leven op de borg niet altijd over rozen, zoals u zult merken.

Terug naar fietsroutes