Wandelroute Bakkerom

Deze wandelroute brengt u op plaatsen die al in de prehistorie bewoond zijn geweest. Rendierjagers trokken er rond en mensen van de trechterbekercultuur hielden er vee. In de omgeving van Boerakker ziet u bovendien sporen van de Oude Riet, een eeuwenoude rivier met een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. U komt ook door een gebied waar veenontginning plaatsvond. De petgaten bij Bakkerom herinneren hier nog aan.

Terug naar wandelroutes