Wandelroute van Wierden naar Borgen

Deze route brengt u langs onder meer een bijzonder heideveld, petgaten en legakkers. Dit was ooit een onherbergzame streek waar mensen amper konden overleven. De eerste mensen kwamen hier al in de prehistorie naar toe. Vanaf de middeleeuwen gingen de mensen het land systematisch in cultuur brengen. Het hoog- en laagveen werd ontgonnen, er kwamen akkers en boerenweides en paden om de producten van het land weg te brengen. De sporen van de veenontginning zijn her en der zichtbaar. Zo herinneren de petgaten en legakkers aan de vervening met de baggerbeugel. Op veel plekken wordt het landschap gedomineerd door houtsingels. Die vormen samen met de verkaveling het unieke coulisselandschap van het Westerkwartier.

Terug naar wandelroutes